Amastens planerade projekt på fastigheten Sovsäcken 2 i Kronan med kooperativa hyresrätter kommer tyvärr inte att kunna genomföras enligt ursprungligt förslag. Den relativt ovanliga upplåtelseformen i kombination med det rådande läget och oron kring Coronaviruset, har tyvärr resulterat i att vi inte lyckas få den finansiering som behövs för att projektet ska kunna genomföras. Vi anser att detta är tråkigt, särskilt då intresset varit så stort för den kooperativa upplåtelseformen, men ser inget annat alternativ än att bygga hyresrätter på fastigheten istället. Vi är dock övertygade om att det kommer att bli ett väldigt fint projekt oavsett vilken upplåtelseform vi bygger. Med vår snabba byggprocess ser vi fram emot att snart kunna erbjuda moderna och yteffektiva lägenheter till nyinflyttade hyresgäster i Kronandalen. 

 

Faktaruta

  • Anmäl ditt intresse här
  • Detta projekt förutsätter att regeringen medger fortsatt investeringsstöd för hyresrätter samt att vi får markanvisning.

 

Just nu

  • Du som anmält intresse kommer att få mer information via mail efter sommaren och behåller din plats i kön.