Prenumerera på pressmeddelanden

Din e-postadress


2019-05-16 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Amasten Fastighets AB (publ) den 16 maj 2019


2019-05-16 Regulatorisk

Amasten publicerar presentation i samband med årsstämma den 16 maj 2019


2019-05-06 Regulatorisk

Amasten tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Urbano med ett fastighetsvärde om ca 3 mdr samt informerar inför årsstämma


2019-04-16

Välkommen till årsstämma i Amasten den 16 maj 2019


2019-04-16 Regulatorisk

Amasten köper bostadsfastigheter i Köping för 216 mkr


2019-04-05 Regulatorisk

Amasten köper bostadsfastigheter i Sundsvall för 118 mkr


2019-04-01 Regulatorisk

Amasten bygger 165 Riki-lägenheter i Nykvarn


2019-04-01 Regulatorisk

Amasten bygger 105 Riki-lägenheter i Sollentuna


2019-03-21 Regulatorisk

Nordika tillför Amasten 175 mkr i eget kapital genom den riktade nyemission som tidigare aviserats


2019-03-15

Amasten lanserar provboendekoncept


2019-03-01

Amasten öppnar bostadskö för 48 lägenheter i Timrå


2019-02-27 Regulatorisk

Amasten Fastighets AB (publ) har ingått villkorat emissionsavtal om en riktad nyemission om ca 150 mkr


2019-01-24

Amasten tar första spadtaget för 48 lägenheter i Timrå


2019 2018 2017 2016