Vad blir det för hyra?

Eftersom vi ännu inte vet om vi får investeringsstöd för projektet, kommer varje lägenhetsobjekt anges med två alternativa hyror. Anledningen är att nytillträdd regering ännu inte hunnit besluta om det tidigare investeringsstödet kommer kvarstå i sin helhet, eller minskar, eller helt enkelt borttages.

Därav kommunicerar vi två olika hyresnivåer, för att öppet och transparent visa skillnaden mellan marknadshyresnivån och hyresnivån med statligt investeringsstöd.

Amasten har genom Telia tecknat avtal för att förse sina RIKI-hus med modern teknik. Ett hyrestillägg om 395kr/månad. Bredband med hastighet 100/100 Mbit och TV paket Lagom med drygt 40 kanaler. Värde ca 700 kr/mån.

Vad är investeringsstöd?

Den 1 januari 2017 införde riksdagen ett stöd för byggande av hyresrätter och studentbostäder. Syftet med stödet var att öka bostadsbyggandet. Riksdagen tog beslut om statens budget inför 2019, att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden. Det är fortfarande inte helt klart hur investeringsstödet kan komma att se ut. Vill du läsa mer om det hittar du information här.

Hur söker jag lägenhet?

För att söka lägenhet anmäler du ditt intresse här. Du kan anmäla intresse till max 3 objekt. Får du inte den lägenhet du sökt, kan du alltid söka igen, genom att klicka på Anmäl intresse på varje specifikt objekt.

När är det inflyttning?

September 2019, intressant kan vara i sammanhanget nämna att i juni kommer lägenhetsmodulerna därefter byggs allt samman på tre månader.