Sundsvall

Sundsvall är en av de största hubbarna

Sundsvall är en av de största hubbarna

Sundsvall är en av de största hubbarna i beståndet. I Sundsvall äger vi 28 fastigheter, i centrala Sundsvall och i Timrå och närmare 650 lägenheter. Byggår, geografi. Närmsta bokontor hittar du på i Sundsvall.