Karlskoga ingår i hubb Mitt

Vårt bestånd i Karlskoga omfattas av både bostäder och lokaler.