Valberedning

 

I enlighet med beslutet vid Amastens årsstämma 2018 har Amastens styrelseordförande kontaktat de, per sista september 2018, tre största aktieägarna, som var för sig skall utse en ledamot till en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2019. Aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 37,1 procent av rösterna i Amasten. Vid sitt konstituerande möte utsåg valberedningens ledamöter Johannes Wingborg till ordförande.

Valberedningen 2018-2019

  • Rickard Backlund i egenskap av styrelsens ordförande i Amasten
  • Elias Georgiadis utsedd av Sterner Stenhus Fastigheter AB
  • Stig Svedberg utsedd av Tvättbjörnen Holding AB
  • Johannes Wingborg, ordförande i valberedningen samt nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen via e-post eller brev.

Amasten Fastighets AB
Nybrogatan 12
114 39 Stockholm
bolagsstamma@amasten.se