Styrelse

Rickard Backlund

Styrelseledamot- och ordförande 

Huvudsaklig sysselsättning : Styrelseuppdrag inom fastighetsbranschen
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
Övrigt Rickard har lång erfarenhet från bygg-- och fastighetsbranschen. Tidigare VD i Cityhold Properties AB samt senior advisor i IPD. Nu styrelseordförande och rådgivare i NP3 och VD för Grön Bostad AB. 

Beroendeförhållandeenligt bolagsstyrningskoden: 
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav direkt och indirekt: 753 135 stamaktier


Elisabeth Norman

Styrelseledamot och medlem av revisionsutskottet

Huvudsaklig sysselsättning: Entrepenör inom fastighetsbranschen
Utbildning: Fil Kand Uppsala Universitet
Övrigt: Engagerad i ett flertal styrelser varav noterade NP3 Fastigheter. Övriga uppdrag knutna till det statliga riskkapitalfonden Inlandsinnovations portföljsbolag. Tidigare bland annat fastighetschef på TV4 samt partner/VD för RSD & ShoppingCentre Development.

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav direkt och indirek: 331 747 stamaktier privat och via bolag


Elias Georgiadis

Styrelseledamot

Huvudsaklig sysselsättning: VD i egna bolag, entreprenör inom fastighet samt byggbranschen.
Utbildning: Gymnasieutbildning
Övrigt: Lång erfarenhet inom bygg samt VD i Sterner stenhus som är bland de större putsföretagen i Sverige. Erfarenhet inom fastigheter, förvaltning och ombyggnationer på egna fastigheter.

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

 • Oberoende i förhållande till till bolaget och bolagsledning
 • Beroende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav direkt och indirek: 30 167 687 stamaktier via bolag


Peter Wågström

Styrelseledamot

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag inom fastighetsbranschen.
Utbildning: Civilingenjör från KTH
Övrigt: Peter Wågström har lång erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och fastighetssektorn. Peter arbetade från 2004 till och med 2017 inom NCC, senast som VD och koncernchef och dessförinnan som affärsområdeschef för NCC Housing och NCC Property Development. Peter är styrelseledamot i noterade Eastnine och onoterade Cidron Ventures. 

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden

 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav direkt och indirek: 1 300 000 stamaktier


Magnus Bakke

Styrelseledamot och medlem av revisionsutskottet

Huvudsaklig sysselsättning: eget bolag inom kapitalförvaltning.
Utbildning: Studier på HHS
Övrigt: Magnus har lång erfarenhet av kapitalmarknaden, i huvudsak som aktieförvaltare. Magnus har bland annat varit aktiechef på Swedbank Robur och portföljförvaltare på Alecta. Idag är Magnus verksam inom kapitalförvaltning och företagsrådgivning via eget bolag.

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: 
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav direkt och indirek: 506 290 stamaktier


Jenny Wärme

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018

Huvudsaklig sysselsättning: Chefsjurist på D.Carnegie & Co AB (publ).
Utbildning: Jur. kand från Stockholms universitet
Övrigt: Jenny har lång erfarenhet av juridiska frågor inom såväl fastighetsrätt, bolagsrätt som aktiemarknadsrelaterade frågor. Jenny arbetar idag som chefsjurist och ingår i ledningsgruppen för det börsnoterade bostadsbolaget D. Carnegie & Co AB. Jenny är även styrelseledamot i det börsnoterade bolaget Stendörren Fastigheter AB.

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
 • Beroende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav direkt och indirek: 10 000 000 stamaktier