Hem att växa och trivas i

Vår vision är att skapa trygga bostäder för våra hyresgäster.

Affärsidé

Amasten förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i tillväxtorter.

Övergripande mål

Amasten ska förvalta och utveckla trygga bostäder för långsiktigt ägande i tillväxtkommuner.


Generella målsättningar och ledstjärnor

 

  1. Erbjuda bra hem till fler. Första målet är att, med Riki Bostad, bygga 1 000 lägenheter
  2. Skapa ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet tillsammans med kunder och partners.
  3. Värdeskapande förvaltning som förbättrar kassaflöden och höjer värdet på fastigheterna
  4. Portföljsammansättningen ska vara dynamisk och resultatstyrd
  5. Generera en stabil årlig avkastning över konjunkturcykeln

Strategi

Amastens strategi är att växa, att utöka beståndet genom värdeskapande förvaltning, utveckling och nyproduktion.
Vi ska vara en långsiktig och trygg fastighetsägare med fokus på hållbarhet. Vi ska bidra till samhällsutvecklingen
genom att erbjuda smarta och kostnadseffektiva bostäder till Sveriges tillväxtkommuner.

Ledord

  1. Trygghet
  2. Innovation
  3. Affärsmannaskap

 

Organisation

Amastens ledning består idag av VD Jan-Erik Höjvall, CFO Hans Ragnarsson, förvaltningschef Mikael Rånes, affärsutvecklingschef Ellen Reichard, kommunikationsansvarig Malin Arnbom och IT- och hållbarhetschef Magnus Jägre.