Investor Relations

Välkommen hit! Investerarsidan är under utveckling och snart kommer den att innehålla en översikt. Tills dess hittar du all vår finansiella information till vänster i menyn. Hittar du inte det du söker eller har frågor eller funderingar - kontakta oss ir@amasten.se

Amasten fastighets AB

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet består av 70% bostäder. Resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer. Vi bidrar till samhällsutveckling med fokus på hållbarhet och innovation genom att erbjuda kostnadseffektiva bostäder till Sveriges tillväxtkommuner.

Amastens aktier (AMAST och AMAST PREF) är noterade på NASDAQ First North.

Bolagets Certified Adviser är FNCA