Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Hur rensar jag avloppet?
 • Så här rensar du avloppet i din dusch
  • Rengör golvbrunnen
  • Lyft vattenlåset – det fins flera olika varianter, den vanligaste innebär att du lyfter rakt uppåt.
  • Ta bort all synlig smuts. Använd handskar; det är förmodligen väldigt smutsigt. Se till att få bort det som orsakat stoppet –förmodligen, återigen, hår.
  • Använd rengöringsmedel och rengör vattenlåset grundligt.
  • Ta duschslangen och spola rent i avloppet och i vattenlåset.
   Sätt tillbaka vattenlåset. Viktigt! Se till att du verkligen trycker det på plats; hamnar det lite snett eller inte fastnar ordentligt så kommer det att börja lukta illa i ditt badrum.
 • Får jag sätta upp en parabol?
 • Ja, förutsatt att du monterar den på ett korrekt sätt. Parabolen får endast monteras på insidan av din balkong/uteplats. Paraboler som hänger på utsidan och som inte är ordentligt fastsatta utgör en livsfara för människor på marken. Tänk på inte göra åverkan på fasaden när du monterar parabolen. Åverkan på fasaden räknas inte till normalt slitage och vid en eventuell flytt kan du därför bli debiterad för det.Ta kontakt med ditt bokontor innan montering för att få reda på vad som gäller för just din fastighet.

 • Jag vill måla om, vad bör jag tänka på?
 • Ja, du får måla om, tapetsera eller byta golv, under förutsättningen att arbetet är fackmannamässigt utfört. Är det inte det kan du komma att bli betalningsskyldig när du flyttar ut. Ta kontakt med ditt bokontor om du känner dig osäker.

   

 • Mina persienner är trasiga
 • Persienner som inte är standard i lägenheten är den boendes egendom. Du sköter därför underhåll och reparationer själv.

 • Jag vill sätta upp en tavla, vad bör jag tänka på?
 • Om du gör stora hål i väggen riskerar du att bli ersättningsskyldig. Om du är osäker, ta kontakt med ditt närmaste bokontor innan du påbörjar arbetet. 

   

 • Kan jag installera en tvättmaskin i min lägenhet?
 • Ja, du kan installera tvättmaskin i ditt badrum. Du har själv ansvar för att installationen utförs fackmannamässigt, genom att leverantören eller rörläggare anlitas. Därför är du även ansvarig om skador uppkommer på grund av felmontering.

 • Går det att byta lägenhet?
 • Vill du byta lägenhet måste en bytesansökan fyllas i. Denna måste fyllas i både av dig och den person du önskar byta med. Amasten gör sedvanlig kontroll så som kreditupplysning, hur man skött tidigare boende etc. Kontakta ansvarig personal för din ort så skickar denna blanketterna till er. 

  Tänk på att det är ca 4 veckors handläggningstid på en bytesansökan, så var gärna ute i god tid.

  Amasten har som policy att inte bevilja byteansökningar som inkommer inom 1 år från det att hyresförhållandet inleddes och där hyresavtalet erhållits genom ett tidigare byte.

  Ta kontakt med ditt närmaste bokontor för mer information.

 • Jag kan inte anmäla intresse för lokal, varför?
 • Det kan bero på flera saker. Det vanligaste är att du inte fyllt i en generell intresseanmälan för lokaler, det gör du under Intresseanmälan. Där får du fylla i att du är intresserad av lokal och specificera vilka områden du är intresserad av. Efter det kan du göra en intresseanmälan för en specifik lokal.

 • Jag tror att jag har skadedjur i min lägenhet, vad ska jag göra?
 • Misstänker du att du har skadedjur i ditt hem ska du anmäla det till Nomor. Det gör du enklast på www.normor.se/skadeanmalan. Du kan även nå dem via växelnummer 0771-122 300.

  Skadedjur kan till exempel vara:
  • Silverfiskar
  • Myror
  • Pälsänglar
  • Råttor
  • Möss
  • Vägglöss

 • Hur hittar jag mitt lägenhetsnummer?
 • Du hittar ditt lägenhetsnummer på ditt hyreskontrakt eller på din hyresavi.

 • Vad ska temperaturen ligga på i min lägenhet?
 • Temperaturen i din lägenhet ska vara runt 20 grader. Vid väderomslag kan det dock variera några grader. Under vår/höst ber vi därför om tålamod med våra värmesystem. Innan du gör en felanmälan, mät din innetemperatur, i mitten av rummen. Känn efter om termostater är uppvridna och hjälp luftströmmen genom att flytta undan möbler från tillluftventiler. Om du ska vädra, gör det snabbt.

 • Hur gör jag vid akuta fel/skador?
 • Om det är kvällstid eller helg, och exempelvis vattenskador eller elfel kontaktar du jouren. Du hittar rätt telefonnummer till jouren under Kontakt. Är det en fråga om säkerhet som brand eller brott ber vi dig att kontakta polisen direkt på 112.

 • Hur gör jag en felanmälan?
 • Om du behöver göra en serviceanmälan gör du det enklast under Mina sidor. Där kan du även se status på dina ärenden.

 • Hur är det med hemförsäkring?
 • Vi rekommenderar alla våra hyresgäster att ha en hemförsäkring. Skulle det vara så att det blir vattenskada eller annan skada i din lägenhet som påverkar dina grannars lägenheter så kan du bli betalningsskyldig.

 • Hur lång uppsägningstid har jag?
 • Vanligtvis är uppsägningstiden 3 månader. Du hittar information om din uppsägningstid på ditt hyreskontrakt.

 • Jag ska flytta ut, vad bör jag tänka på?
 • Vid utflytt gör vi en besiktning av din lägenhet. Sedan jämför vi mot den besiktning som gjordes innan du flyttade in i lägenheten. Är det skador på väggar/golv som inte funnits med på det gamla protokollet kan du bli betalningsskyldig.

  Lägenheten lämnas senast kl 12 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter. Ex. Hyresavtalet är uppsagt till 31 januari. Nycklarna ska lämnas in senast kl. 12.00 den 1 februari. Om den 1 februari är en söndag, lämnar du nycklarna senast 12.00 den 2 februari.

  Om den nya hyresgästen hör av sig för att "ta nycklarna tidigare" behöver ni fortfarande lämna in och hämta ut nycklarna. Vid tidigare inflytt gör vi vanligtvis ingen besiktning. Har du tappat bort en nyckel kan du komma att bli betalningskyldig för byte av lås.

 • En nära anhörig har gått bort och har kontrakt hos er. Vad gör jag?
 • Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom 1 månad från dödsdatumet. Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta oss för att skriva om kontraktet. 

  Uppsägning dödsfall

 •  Jag vill säga upp min lägenhet, hur gör jag?
 • Uppsägning skall ske senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du önskar att flytta den 30 september måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni. Du kan antingen maila din uppsägning till oss eller skicka den via post till ditt bokontor.

  Om du mailar in en uppsägning är det viktigt att bifoga en scannad kopia där samtliga som står på hyreskontraktet bekräftar uppsägningen. 

  Uppsägningsblankett

 • Jag vill hyra ut min lägenhet i andrahand, vad bör jag tänka på?
 • Man kan enligt hyreslagen hyra ut sin lägenhet i andra hand om man har hyresvärdens tillstånd. Det kan gälla vid arbete eller studier på annan ort. Kontakta ansvarig personal för din ort för att ta reda på exakt vad som gäller i det enskilda fallet. Hanläggningstiden för att bevilja eller avslå en andrahandsuthyrning är 4 veckor. 

  Du är alltid ansvarig
  Som förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt (att hyran betalas) och vid eventuella skador eller störningar.

  Överlåtelse är inte tillåtet
  Det är viktigt att påpeka att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att överta hyreskontraktet vid hyrestidens utgång.

  Efter uthyrningen
  Meddela oss alltid att du flyttat tillbaka till din lägenhet, detta ska göras skriftligt.

  Andrahand

 • Jag vill ansöka om lägenhetsbyte, vad bör jag tänka på?
 • Vill du byta lägenhet måste en bytesansökan fyllas i. Denna måste fyllas i både av dig och den person du önskar byta med. Amasten gör sedvanlig kontroll så som kreditupplysning, hur man skött tidigare boende etc. Kontakta ansvarig personal för din ort så skickar denna blanketterna till er. 

  Tänk på att det är ca 4 veckors handläggningstid på en bytesansökan, så var gärna ute i god tid.

  Amasten har som policy att inte bevilja byteansökningar som inkommer inom 1 år från det att hyresförhållandet inleddes och där hyresavtalet erhållits genom ett tidigare byte.

   

 • Kan jag överlåta mitt kontrakt?
 • Ja, i vissa fall godkänner vi överlåtelse av kontrakt. Kontakta ditt bokontor för mer information.


  För att Amasten ska bevilja en överlåtelseansökan krävs

  Att du varaktigt har sammanbott med personen som du vill överlåta hyresrätten till. 

  Att lägenheten har använts med gemensamt hushåll 

  Att det varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande samt den samboende.

  Inneboende kan inte överta lägenheten. En inneboende, vän eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att överta ett hyreskontrakt. Det räcker inte att han eller hon varit inneboende. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas. 

  Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt. Det är hyresgästens uppgift att styrka sammanboendet.

   

 • Får jag renovera i min lägenhet?
 • Ja, du får måla om, tapetsera eller byta golv, under förutsättningen att arbetet är fackmannamässigt utfört. Är det inte det kan du komma att bli betalningsskyldig när du flyttar ut. Ta kontakt med ditt bokontor om du känner dig osäker.

 • Jag har tappat bort mina nycklar, vad gör jag?
 • Om du tappat bort din nyckel behöver du anmäla det till ditt närmaste bokontor. Du står själv för kostnaden för låsbyte.

 • När ska jag lämna in mina nycklar?
 • Samtliga nycklar ska lämnas senast kl 12 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter. Ex. Hyresavtalet är uppsagt till 31 januari. Nycklarna ska lämnas in senast kl. 12.00 den 1 februari. Om den 1 februari är en söndag, lämnar du nycklarna senast 12.00 den 2 februari.

  Om den nya hyresgästen hör av sig för att "ta nycklarna tidigare" behöver ni fortfarande lämna in och hämta ut nycklarna. Vid tidigare inflytt gör vi vanligtvis ingen besiktning. Har du tappat bort en nyckel kan du komma att bli betalningskyldig för byte av lås.

 • Jag och den utflyttande hyresgästen har kommit överens om tidigare inflytt. Vad innebär det?
 • Om ni kommer överens om tidigare inflyttning godkänner du automatiskt städningen i den lägenhet du flyttar in i. Se till så att en besiktning är gjord, annars tar du som inflyttande hyresgäst på dig skador som utflyttande hyresgäst kan ha skapat.

  Byt aldrig nycklar med varandra, utan se till så att ni gör det hos oss/nyckelfirman vi använder. 

  Fullmakt nyckelkvittens

 • Jag ska flytta ut, hur mycket måste jag städa?
 • Om städningen inte blir godkänd av besiktningsmannen kan du bli betalningsskyldig för flyttstäd. Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Lämna den i det skick du själv skulle vilja finna den. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift. Läs mer i foldern "Till dig som flyttar" som du får vid uppsägningen.

 • Vem ansvarar för att brandvarnaren fungerar?
 • Vi på Amasten ansvarar över brandvarnaren. Om den börjar pipa är det dags att byta batteri. Batteri är en förbrukningsvara och byts av hyresgästen själv likt en glödlampa.

  Det ska finnas en brandvarnare i varje lägenhet. Saknar du en? Gör en serviceanmälan

 • Jag vill lägga till en sak i besiktningsprotokollet, hur gör jag?
 • Titta noga igenom ditt besiktningsprotokoll. Det är den dokumentation vi utgår ifrån gällande skicket på din lägenhet och det vi kommer jämföra mot när du flyttar ut. Hittar du skador i lägenheten som inte finns med på protokollet är det därför viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt, men senast efter 7 dagar.

   

 • Hur tecknar jag ett el-abonnemang?
 • Som hyresgäst ansvarar du själv över att teckna el-abonnemang. Du tar själv kontakt med elleverantören. Du behöver ett anläggnings-ID för att teckna avtal, det hittar du i ditt elskåp.

 • Mitt bredband fungerar inte, vem kontaktar jag?
 • När det gäller bredband och TV, kontakta din leverantör direkt. Är det ett större problem som påverkar hela huset får vi som fastighetsägare den informationen, och då informerar vi dig som hyresgäst. 

 • Får jag ha en inneboende?
 • Ja, du får ha en inneboende. Du behöver inget tillstånd från oss för att skaffa en inneboende. Men tänk på att det är du som står på kontraktet som är ansvarig om något går sönder. Vi rekommenderar alltid att man skriver ett hyresavtal mellan parterna. En inneboende kan inte ta över hyreskontraktet vid flytt.

 • Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
 • Ja, du får hyra ut din lägenhet i andra hand, om du har ett giltigt skäl och om du har använt bostaden som din permanenta bostad.

  Giltiga skäl

  Ska studera, arbeta tillfälligt på annan ort

  Ska prova på att bo med någon

  Inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning

  För att få tillåtelse att hyra ut i andra hand behöver du fylla i blanketten Ansökan om att hyra ut i andra hand.  Vi beviljar andrahandsuthyrningar under max ett år i taget. Glöm inte att bifoga handlingar som styrker ditt skäl till ansökan.

  Du får inte hyra ut i andra hand utan Amastens tillstånd. Det gäller även korta uthyrningar, till exempel via förmedlingar som Airbnb. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till att du förlorar ditt kontrakt.

 • Skötseltips
 • Vad rädd om lägenheten
  Som hyresgäst är du skyldig att sköta lägenheten genom att städa och hålla den snygg. Några enkla tips är att hålla spis och ugn
  rena så att smuts och fett inte bränner fast. Frysen bör frostas av med jämna mellanrum - låt isen tina av sig själv och använd inte kniv eller hårda föremål för att få loss isen, frysen kan skadas. När du tvättar badkar, tvättställ och WC, var noga med att använda milda rengöringsmedel. Att använda milda rengöringsmedel är för övrigt viktigt när det gäller alla utrymmen i din lägenhet.

  Visa hänsyn
  Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas, därför är det viktigt att du visar hänsyn mot de i din närhet. Hög musik, hamrande och borrande vi olämpliga tider, återkommande störande fester, är exempel på oväsen som dina grannar inte ska acceptera. Det är klokt att meddela dina grannar i förväg om du ska ha fest. Visa extra hänsyn mellan kl 22.00 och 08.00

  Trapphus och entréer
  Ställ inga saker i trappan eller utanför dörren. Detta på grund av brandfaran. Hjälp till att förhindra inbrott genom att aldrig ställa upp entrédörrar och att alltid låsa ex källardörrar. 

  Mattor
  Skaka inte mattor från fönster eller balkong.

  Hundar och katter
  Rasta inte hundar var som helst i bostadsområdet. Plocka upp efter hunden. Se till din katt. Katter får inte springa lösa eller sätta sig i barnens sandlådor. 

  Mata inte fåglar
  Fåglar kan locka sig till sig råttor och möss. 

  Ohyra
  Får du ohyra, som t ex mjölbaggar, i din lägenhet, måste du kontakta oss genast så att ohyran inte sprider sig. Kontaktuppgifter finns i din trappuppgång. Hänvisa till Nomore

  Cyklar och bilar
  Kör inte i bostadsområdets gångar med cykel eller bil. Barn kan leka där.

  Tvättstugan
  Följ reglerna noga i tvättstugan. Läs och följ anvisningarna för tvättmaskinerna. Lämna tvättstugan så att nästa hyresgäst kan komma till i tid. Städa efter dig.

  Balkonger

  Du får inte hänga blomlådor eller andra föremål utanför balkongräcket, på insidan går det bra.

  Rökning på balkong

  Du får röka på din balkong om du inte stör din granne.

 • Vad gör jag åt en störande granne?
 • Om det är dagtid, gör en Serviceanmälan. Händer störningen på kvällstid eller helg, hör av dig till jouren, du hittar telefonnumret under Kontakt

 • Vad händer om jag inte betalar hyran i tid?
 • Var noga med att betala hyran i tid, då vi inte skickar någon påminnelse. Om vi inte får in hyran i tid skickas ärendet direkt till Ropo Capital.
  Ropo Capital skickar då ett inkassokrav till dig. Kostnaden för detta är 180 kronor samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

  Kontakta Ropo Capital direkt om du får ett inkassokrav.  

 • Jag har tappat bort min hyresavi, vad gör jag?
 • På mina sidor, i vänstermenyn hittar du  Min hyra. Där kan du se dina avier samt status på betalningar.

 • Våra olika betalningssätt
 • Du kan betala via autogiro, e-faktura eller Kivra. Info hittar du på Betala din hyra

 • Hur är det med rökning?

 • I vissa av våra fastigheter råder 100% rökförbud. Detta inkluderar även den lägenhet du hyr, balkongen eller eventuell uteplats såväl som alla gemensamma lokaler. Mer information om vad som gäller i just din fastighet annonseras vid annonsering och du kan givetvis kontakta ditt närmsta ortskontor om du har frågor.

  I alla gemensamma lokaler som entréer, trapphus, hissar, förråd, källare, tvättstugor, samlingslokaler och garage är det helt rökfritt. Det är inte tillåtet att röka där andra människor också har rätt att vara. Det är också enligt lag förbjudet att röka på lekplatser. Sedan 1:a juli 2019 råder även enligt lag rökförbud i anslutning till entréer för gemensamma lokaler.

  Råder inte 100% rökförbud i den fastighet där du hyr lägenhet av oss bestämmer du själv hur du vill göra. Det är tillåtet att röka på balkonger och uteplatser. Men tänk på att tobaksrök kan upplevas som störande och besvärande av dina grannar. Visa alltid hänsyn. När du röker på din balkong, tänk på att det inte är tillåtet att aska eller fimpa utanför balkongräcket då det kan orsaka skada som t.ex. brand hos din granne.

  Om du som hyresgäst rökt inne i din bostad behövs en extra tvätt och en s.k. patentering. Detta medför en merkostnad för dig. Nikotinet sätter sig i väggarna, inredningen får en gulnande färg och lukten går inte att tvätta bort utan patentering. Patentering innebär att alla lager av tapet måste tas ner och därefter tvättas väggarna samt målas en eller flera gånger med en färg som bildar en hinna på väggen som hindrar lukten och gå igenom tapeterna.

  Du som hyresgäst faktureras separat hela kostnaden efter utfört arbete. Kostnaden varierar beroende på bostaden storlek, antal rum som renoveras och hur mycket nikotin som måste tas bort.

 • Vad gäller om man vill grilla?

 • På din balkong eller utepats får endast grillning på elgrill förekomma. Det är förbjudet att använda kolgrill eller gasolgrill. På våra gemensamhetsytor och grönområden är det inte tillåtet att grilla om inte en upprättad gemensam grillplats finns. Denna är våra hyresgäster självklart varmt välkomna att nyttja.