Rapporter

2019-08-30 Regulatorisk

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport


2019-05-09 Regulatorisk

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport


2019-04-12

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018


2019-02-22 Regulatorisk

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2018


2019 2018 2017 2016 2015 2014