Rapporter

2020-05-08 Regulatorisk

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport


2020-04-03 Regulatorisk

Rättelse: Amasten Fastighets AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019


2020-04-03 Regulatorisk

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019


2020-02-21 Regulatorisk

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2019


2020 2019 2018 2017 2016 2015