Rättelse: Amasten Fastighets AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Rättelsen avser felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning

Amastens årsredovisning för 2019 bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på www.amasten.se. Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning gör det via ir@amasten.se.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, hans.ragnarsson@amasten.se 
______________________________________________________________________

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till över 90 procent av bostäder, resterande ytor avser kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se

Pressmeddelande som PDF 2020-04-03.pdf

Amasten Årsredovisning 2019 2020-04-03.pdf