Bilder: Nyréns Arkitektkontor

Fakta

  • Projektet omfattar ca 750 lägenheter 
  • Etappvis indelning
  • Planerad produktionsstart av första etappen är planerad kvartal 2 2021
  • Vill du ha löpande information om projektet? Anmäl dig här!

Just nu

    • Detaljplan antagen 
    • Mer information kommer, anmäl gärna intresse här