Järna

Järna ingår i hubb Öst

Vår fastighet Kyrktuppen 10 med adress Storgatan 4-6 omfattar ett mindre antal lägenheter samt butikslokaler. Fastigheten är centralt belägen i Järna.