Finspång

Finspång är en egen hubb

Finspång är en egen hubb i beståndet och är en av de största hubbarna i beståndet. I Finspång äger vi 21 fastigheter, och ca 1000 lägenheter. Närmsta bokontor hittar du på i Finspång centrum.