Våra fastigheter

Amasten förvärvar, förvaltar och förädlar huvudsakligen hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora orter med hög direktavkastning, goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Amasten ska både förvärva fastigheter med starka kassaflöden med avsikt att äga och förvalta dem långsiktigt samt förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential som i möjligaste mån skall förädlas och därefter avyttras.

Felanmälan samtliga lägenheter

Sociala medier

Kontakt