Våra fastigheter

Amasten förvärvar, förvaltar och förädlar huvudsakligen hyresbostadsfastigheter i tillväxtorter med hög direktavkastning och stabil hyresmarknad. Amasten ska både förvärva fastigheter med starka kassaflöden med avsikt att äga och förvalta dem långsiktigt samt förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential som i möjligaste mån skall förädlas och därefter avyttras.

Felanmälan

Sociala medier

Kontakt