Press

Press
2017.10.16

Kommuniké från extrastämma i Amasten

Press
2017.10.16

Amasten ingår avtal om förvärv av bostadsfastigheter i Skövde om 73 mkr

Press
2017.10.16

Amasten rekryterar Ellen Reichard som affärsutvecklingschef

Press
2017.09.19

Amasten rekryterar hållbarhetschef

Press
2017.09.14

Välkommen till extra bolagsstämma i Amasten Fastighets AB (publ) den 16 oktober 2017

Press
2017.08.29

Amasten rekryterar Hans Ragnarsson som ny CFO

Press
2017.08.23

Jan-Erik Höjvall utsedd till ny VD i Amasten Fastighets AB

Press
2017.08.18

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport

Press
2017.07.11

Amasten tecknar elvaårigt hyresavtal med Sala kommun

Press
2017.06.07

Amasten tecknar nytt tioårigt hyresavtal avseende 3 791 kvadratmeter i Falun

Nästa

Felanmälan samtliga lägenheter

Sociala medier

Kontakt