Press

Press
2018.10.31

Amasten frånträder tidigare kommunicerade 5 bostadshyreshus i Ronneby till joint venture-bolaget Studentbostäder i Sverige AB.

Press
2018.10.10

Amasten satsar på digitaliserad läxhjälp

Press
2018.10.03

Ägare till Tvättbjörnen köper 5 miljoner stamaktier i Amasten för 22,5 miljoner kronor

Press
2018.10.02

Amasten tillträder tidigare meddelat förvärv från Tvättbjörnen i Sundsvall

Press
2018.10.02

Amasten genomför riktad nyemission av aktier

Press
2018.09.18

Amasten erhåller bygglov för 50 lägenheter i Timrå

Press
2018.09.18

Amasten satsar på Riki-huset med målet att bygga 1 000 lägenheter

Press
2018.09.04

Amasten genomför riktad nyemission av aktier

Press
2018.08.24

Amasten tecknar tjugoårigt hyresavtal med ett hyresvärde om 64 mkr med Sala kommun

Press
2018.08.24

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport

Nästa

Felanmälan

Sociala medier

Kontakt