Press

Press
2018.09.18

Amasten erhåller bygglov för 50 lägenheter i Timrå

Press
2018.09.18

Amasten satsar på Riki-huset med målet att bygga 1 000 lägenheter

Press
2018.09.04

Amasten genomför riktad nyemission av aktier

Press
2018.08.24

Amasten tecknar tjugoårigt hyresavtal med ett hyresvärde om 64 mkr med Sala kommun

Press
2018.08.24

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport

Press
2018.07.04

Amasten söker bygglov för 50 lägenheter i Timrå

Press
2018.07.02

Amasten säljer fastigheter för 257 mkr i Ronneby till Studentbostäder i Sverige AB

Press
2018.06.12

Amasten rekryterar kommunikationsansvarig

Press
2018.06.11

Huvudägare, styrelse och ledning köper stamaktier i Amasten för 42,4 miljoner kronor

Press
2018.06.11

Amasten köper fastigheter för 668 mkr i Sundsvall och förbereder sig för nyproduktion av bostäder

Nästa

Felanmälan

Sociala medier

Kontakt