Press

Press
2018.05.17

Kommuniké från årsstämma i Amasten

Press
2018.05.09

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport

Press
2018.04.17

Välkommen till årsstämma i Amasten den 17 maj 2018

Press
2018.04.12

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017 och uppdaterar finansiella mål

Pressrelease

Press
2018.03.27

Amasten och Metry digitaliserar energistatistik i nytt samarbete, med målet att minska energianvändningen med 20%.

Press
2018.02.16

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar bokslutskommuniké

Press
2018.02.01

Amastens nya ledningsgrupp tillsatt

Press
2017.12.21

Amasten antar Roger Akelius utmaning och dubblar julklappspengarna

Press
2017.12.15

Amastens incitamentsprogram fulltecknat

Press
2017.12.13

Amasten rekryterar Mikael Rånes som förvaltningschef

Nästa

Felanmälan samtliga lägenheter

Sociala medier

Kontakt