Press

Press
2018.02.16

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar bokslutskommuniké

Press
2018.02.01

Amastens nya ledningsgrupp tillsatt

Press
2017.12.21

Amasten antar Roger Akelius utmaning och dubblar julklappspengarna

Press
2017.12.15

Amastens incitamentsprogram fulltecknat

Press
2017.12.13

Amasten rekryterar Mikael Rånes som förvaltningschef

Press
2017.11.10

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport; Höjvall höststädar i Amasten

Press
2017.11.09

Valberedning inför Amastens årsstämma 2018

Press
2017.11.09

Amasten säljer fastigheten Sleipner 6 i Helsingborg för 152,5 mkr

Press
2017.10.31

Amasten förvärvar tio bostadsfastigheter i Sundsvall

Press
2017.10.27

Amasten avyttrar samtliga fastigheter i Härnösand

Nästa

Felanmälan samtliga lägenheter

Sociala medier

Kontakt