Press

Press
2017.08.18

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport

Press
2017.07.11

Amasten tecknar elvaårigt hyresavtal med Sala kommun

Press
2017.06.07

Amasten tecknar nytt tioårigt hyresavtal avseende 3 791 kvadratmeter i Falun

Press
2017.05.18

Kommuniké från årsstämma i Amasten

Press
2017.05.12

Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport

Press
2017.05.11

Amasten har säkerställt finansiering för tidigare meddelat förvärv av bostadsbestånd i centrala Ronneby om 248 mkr

Press
2017.05.10

Amasten avyttrar fastigheter i Sollefteå och förvärvar i Sundsvall

Press
2017.04.26

Amasten emitterar ytterligare obligationer om 100 miljoner kronor

Press
2017.04.13

Amasten Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

Press
2017.04.12

Välkommen till årsstämma i Amasten den 18 maj 2017

Nästa

Felanmälan samtliga lägenheter

Sociala medier

Kontakt